Intervju med Olav Chen

27.2.2013

Noen raske spørsmål til Olav Chen! Vi spør om jobben som senior porteføljeforvalter i et stort finanskonsern, og om hvordan han tror de makroøkonomiske utsiktene fremover vil påvirke norsk næringsliv.

Chen er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og London School of Economics and Political Science, og begynte som trainee i Storebrand i 2001. I dag jobber Chen som senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning. Han har en profilert rolle i mediebildet, og blir ofte bedte om å uttale seg om makroøkonomiske problemstillinger.

Av: Gry Skjellevik, prosjektleder KAN Econa as

Du begynte som trainee i Storebrand. Hva tenker du nå 10 år etter om denne måten å starte karrieren på?
- Traineeperioden gjorde at jeg ble mer sikker på yrkesvalget mitt og retningen jeg valgte. Jeg skjønte at jeg var en fagperson og ønsket å jobbe med makroøkonomi. Jeg var på fire ulike ”stopp” som vi kaller det i Storebrand i løpet av to år, og jeg fikk sett konsernet fra forskjellige avdelinger. I tillegg fikk jeg knyttet kontakter i hele virksomheten som har vært nyttig.

Hvordan er jobbhverdagen som senior porteføljeansvarlig i et stort finanskonsern?
- Primærjobben min er å passe på sparepengene til kundene mine i ulike porteføljer og fond, ved å overvåke og analysere det internasjonale og nordiske markedet. Hovedfokuset er å sørge for at avkastningen på sikt blir god, til en akseptabel risiko.
Som porteføljeforvalter er det viktig å være oppdatert på hva som skjer med verdensøkonomien – politisk og økonomisk - og hvordan endringer kan påvirke aksje- og rentekurser. Teamet vårt forvalter 40 milliarder kroner – investert i aksjer og obligasjoner - til en 40-talls kunder. Basert på analysene tar vi investeringsbeslutninger som gir best mulig avkastning for kundene.

Hvilke nøkkelegenskaper bør man ha for å lykkes i en slik jobb?
- Engasjement er viktig! Jobben har nesten blitt en livsstil for meg. Man må hele tiden være oppdatert på hva som skjer på det globale markedet og ha en formening om retningen videre. Det kan høres slitsomt ut, men samtidig gjør denne 24-7-jobben også at man tidvis kan være mer fleksibel med tanke på arbeidssituasjonen. Så det er viktig å koble av når man først har anledningen.

Hvorfor er det viktig at norske virksomheter holder seg oppdatert på det globale finansmarkedet?
- Norge er en liten og åpen økonomi. Hva som skjer i utlandet, vil helt klart påvirke norsk økonomi og norske virksomheter. Det så vi ikke minst under finanskrisen. Norge er selvfølgelig ekstra privilegerte med tanke på oljeformuen, som gjør at vi kan glatte over de største nedturene. Men det er jo fordi vi blant annet har holdt igjen i oljepengeforbruket i gode tider og spart oljepengene, som ikke er en selvfølge om man ikke hadde hatt den såkalte handlingsregelen.

Syns du norske virksomheter er flinke til å følge med på makrobildet og internasjonale markeder?
- Ja, de største virksomhetene som jeg har kontakt med som kunder hos oss i Storebrand Kapitalforvaltning, har relativt god oversikt over makrobildet og hva som skjer i de internasjonale markedene. Mindre virksomheter kan sikkert bli bedre, men det er jo lit avhengig av hvilken bransje man er i også. Ikke alle bransjer er like påvirket av utlandet som enkelte eksportrettede bedrifter for eksempel. Men det er vel som alltid snakk om prioritering av ressurser ...

Hvordan påvirker de økonomiske urolighetene i Hellas og Sør-Europa norsk næringsliv?
- Vi ser bare at de siste ukene at situasjonen og uroen har blusset opp. Vi har sagt lenge at urolighetene kommer til å være med oss i lang tid, og at det tar tid å rette opp de strukturelle problemene. Utfordringen er at mange land har levd over evne, på lånte penger, altfor lenge. Og nå sier markedet nok er nok, og regningen må betales. Da er innstramminger nesten et premiss for at du skal se forbedringer, selv om det kan gjøre vondt verre på kort sikt med lav vekst og høyere arbeidsledighet. Europa er en viktig region hvor majoriteten av våre eksportvarer går til, slik at når Europa sliter, vil Norge og norsk næringsliv også merke det. Likevel ser vi at norsk økonomi går bra – kanskje for bra – i den delen som ikke er eksportsensitiv. Konsumet er sterkt, arbeidsledigheten er lav, gjeldsveksten er sterk, og boligprisene enda høyere. Slik at det er en vanskelig balansegang for finans- og pengepolitikken å porsjonere riktige virkemidler for alle bransjer og sektorer.

 

 

pt>