Arrangement

Johan H. Andresen: Samfunnsansvar - ideelt eller kommersielt?