Karrieretips til controllere - fra en av Norges største ledertalenter

Vivi Nyseter-Østby er kåret av E24 til en av Norges største ledertalenter. Vi har stilt mangeårig Econamedlem Nyseter-Østby et par spørsmål om ledelse og om hennes beste karrieretips for controllere.

Vivi-Nyseter-ØstbyNyseter-Østby er utdannet siviløkonom fra BI og jobber som CFO i IFS Scandinavia. Hun har erfaring fra IT- og mediabransjen og har i mange år arbeidet med strategisk forretningsutvikling, blant annet i rollene som CEO Edda Digital og del av konsernledelsen i Edda Media, økonomidirektør i ErgoGroup (nå EVRY), og strategisk rådgiver i Arkwright.

Av: Gry Skjellevik, prosjektleder KAN Econa

Du har mange verv både fra studietiden og fra næringslivet. Hvorfor har du valgt å engasjere deg?

- Jeg er nysgjerrig og engasjerer meg gjerne fordi det gir meg alltid mye igjen, både i form av læring og relasjoner. Fra naturens side er jeg utstyrt med mye energi og jeg har stor arbeidskapasitet. Jeg
verdsetter pågangsmot og personlig driv hos andre både i arbeidslivet og fritiden. I møtet med andre får jeg energi av å skape verdi sammen!  

Når oppdaget du at du er en leder?

- Jeg har fra barnsben av opplevd det naturlig å engasjere meg der jeg har påvirkning og muligheter til utvikling. Erfaringer fra toppidretten har forsterket min utholdenhet og disiplin, samt evnen til å sette og å nå mål sammen med andre både som medspiller og som kaptein.

- Jeg er privilegert og fikk tidlig testet mine egenskaper som prosjektleder og operativ leder. I rollen som administrerende direktør i Edda Digital og som del av konsernledelsen i Edda ble jeg nok først bevisst på hvordan bruke egne styrker i lederrollen. Da sto en hel organisasjon klare å bevise at “vi kan”, dog den tydelige og forretningsorienterte lederrollen trengtes for å koordinere innsats og fokus, samt sørge for at vi foretok gode investeringer og analytisk funderte beslutninger over tid. Det var fantastisk moro og for meg ga dette en enorm læringsutvikling både menneskelig og faglig.


Du har ansatt og ledet mange controllere. Hva mener du er de kritiske suksessfaktorene for å lykkes som controller?

-  Naturlig proaktivitet og analytiske evner i bunn er avgjørende. Deretter er alt forutsatt at man motiveres av å spille sine ledere og kollegaer gode. De dyktige har gjerne en klar bevissthet omkring “godt nok” til at ledelsen foretar gode vurderinger og beslutninger. De er trygge på seg selv, er gode til å prioritere og har gjennomslagskraft i lys av sine pedagogiske evner og personlige egenskaper.


Ser du noen endring i controllerrollen over de senere årene?

- Ja, faktisk. Business Controlleren som lykkes i dag er nok enda større grad spisset i forhold til sin evne for å skape gjennomslag og oppnå forbedring gjennom å coache sine ledere og organisasjon omkring finansiell utvikling og analyser. Business Controllerrollen opplever jeg i sterkere grad enn tidligere som en flott karrierevei for analytiske og pedagogiske ledertalenter, hvor man gjennom nært samarbeid med ledere og organisasjon har synlighet og ansvar. Mer og mer får Business Controlleren gjerne plass i en operativ ledergruppe og vil gjennom den erfaringen bygge erfaring og “sitt merkenavn” på en utmerket måte.


Hvordan tar du selv vare på økonomiledertalentene i IFS Scandinavia?

Gjennom stadig å gi de større ansvar og prosjekter, samt at jeg gjerne ser at mine ledere og medarbeidere både synes og lykkes i sine nåværende og fremtidige roller. Mitt mål er alltid å skape team som spiller hverandre gode og hvor det er plass til å utvikles og lykkes. Jeg er stolt av å arbeide med dyktige kollegaer som har høy integritet, rask utvikling og sterke ambisjoner. Det øker vår leveringsevne og våre resultater over tid.

Hør mer om Vivis tanker om Business Controllerens rolle på KANs konferanse Business Controlleren 12.juni.