Arrangement

Klimaproblematikken - er styret på banen?

Hva kan/bør styret gjøre for å påse at organisasjonen har fokus på konsekvensene av klimaproblematikken for å demme opp mot trusler, eller utnytter de muligheter som klimaproblematikken medfører? Innleder er direktør Pål Prestrud ved Cierco - Senter for klimaforskning.