Arrangement

Knekk koden med spørsmål

Visste du at spørsmål er et eget fagområde? Spørsmål har vært gjenstand for forskning og studier i mange år. Det er den som stiller spørsmålene som styrer samtalen. Spørsmål er relatert til makt, men kan også brukes på konstruktive måter for eks innen salg, forhandlinger, undervisning (dialog) og taler (monolog).