Arrangement

Kommunikasjon er en sjefsjobb

Sjefer som ikke kan kommunisere godt vil ha vanskelig for å fylle sin lederrolle. Få norske ledere imidlertid skolert i kommunikasjon, og mange mangler noen som kan gi dem en ærlig og kvalifisert tilbakemelding.