Arrangement

Konferans1 - 2011

Vi har herved gleden av å invitere til Konferans1 for styremedlemmer i Siviløkonomenes lokalavdelinger.