Løftebrudd kan gi dårligere prestasjoner

Ansatte som opplever løftebrudd fra en arbeidsgiver, tar med seg den negative opplevelsen over i ny jobb. Det kan gi dårligere prestasjoner, sier organisasjonsforsker ved BI, Robert Buch, i Magma nr 1/2013.

Medarbeidere som opplever at de har vært lurt før, ønsker ikke å bli lurt igjen. Dette går frem i en undersøkelse blant 500 medarbeidere i to kunnskapsintensive organisasjoner. Studien viser at medarbeidere som hadde opplevd dårlig behandling fra tidligere arbeidsgiver, er mindre tilbøyelig til å oppleve relasjonen til nåværende arbeidsgiver som sosial, og mer tilbøyelig til å oppfatte at de har en kortsiktig økonomisk relasjon til nåværende arbeidsgiver enn de som ikke har løftebrudd med i bagasjen. 

Forskerne fant samtidig at ansatte som opplever høy grad av støtte fra nåværende organisasjon, i mindre grad lar seg påvirke av hvordan de ble behandlet av tidligere arbeidsgiver. Dette tyder på at støtte er et verktøy organisasjoner kan benytte seg av for å motvirke at ansatte opplever en mer kortsiktig instrumentell økonomisk relasjon til organisasjonen.

Arbeidsgivere som skal ansette nye medarbeidere, bør derfor være oppmerksom på at ansattes erfaringer med tidligere arbeidsgivere er med på å forme hans eller hennes forhold til organisasjonen.

Les hele artikkelen her.