Lønnsoppgjøret 2020 utsettes

Lønnsoppgjøret i alle sektorer utsettes til høsten. Gjeldende avtaler prolongeres (forlenges).

Econa taler din sak i lønnsoppgjøret

Oppdatert 13. mars 2020 kl. 19.25.

Ikke nøl med å kontakte oss i Econa hvis du har spørsmål knyttet til lønnsoppgjøret og utsettelsen eller annet som berører deg som medlem eller tillitsvalgt.

I år er det hovedtariffoppgjør. Det betyr at partene kan forhandle om alle bestemmelser i tariffavtaler og overenskomster. Det er mer enn lønn det forhandles om. Avtalene har også bestemmelser om blant annet permisjoner, arbeidstid, seniorpolitiske tiltak og ferie.

577A8586577A8586577A8586

Spørsmål om lønnsoppgjøret?

Kontakt forhandlingssjef i Econa - Marianne Kringlebotn, mk@econa.no 
Telefon 92 66 67 78 

 


Econa er foreningen for studenter og høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem? Meld deg inn i dag!