Lønnsstatistikken 2012 er klar

Som medlem har du nå tilgang til årets lønnsstatistikk, og kan se hva lønnsnivået ligger på i din kategori. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. 6.991 har svart på årets undersøkelse, fra offentlig og privat sektor. Samtlige bransjer er representert.

Econas ferske lønnsundersøkelse tilgjengelig

Banner Lønnstatistikken 2012 650x250Banner Lønnstatistikken 2012 650x250Og årets undersøkelse har gode nyheter for nyutdannede Econa-medlemmer. Økt startlønn og høy lønnsvekst gjør det attraktivt å velge høyere økonomiutdannelse. Imidlertid er det fremdeles et stort gap mellom offentlig og privat sektor når det gjelder lønninger.

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. 6.991 har svart på årets undersøkelse, fra offentlig og privat sektor. Samtlige bransjer er representert.

Nyutdannede Econa-medlemmer i privat sektor har fått et lønnshopp på nesten 45.000 (drøye 10 %) sammenlignet med i fjor. I privat sektor er begynnerlønnen nå i gjennomsnitt 449.471 før eventuell bonus og overtidstillegg. 
Lønnsutviklingen for nyutdannede stagnerte mellom 2008 og 2011, og årets tall tyder på en justering av tidligere års svake vekst. 

 - Vi ser dessverre at offentlig sektor ikke har lyktes med å løfte denne gruppen, og at gapet mellom offentlig og privat sektor dermed øker betraktelig. Begynnerlønna i offentlig sektor er nå 431.621 kroner, sier Tom Bolstad, administrerende direktør i Econa. 

Konsulenter lønnsvinnerne

Det er konsulentbransjen som lønner de nyutdannede best. Innenfor forretningsmessige og finansielle tjenester finner vi de høyeste begynnerlønningene med en begynnerlønn på 524.733 kroner, etterfulgt av olje- og gass og IT-bransjen.

Provisjon og bonus

For å få en bonus med et visst omfang bør man først ha steget i gradene. Gjennomsnittlig bonus og provisjon i privat sektor er anslått til kr 125.200. De som ble uteksaminert før 1990 har en gjennomsnittlig bonus/provisjon på rundt kr 200.000 mens de som ble uteksaminert i år får kr 24.400.

Fakta fra Econas lønnsstatistikk

  • Gjennomsnittlig lønnsvekst for Econas medlemmer er fra 2011 til 2012 på 6,26 %
  • Gjennomsnittlig lønn for Econas medlemmer er 738.518 kroner
  • Lønnen i privat sektor er 29 % høyere enn inntekten til kollegaer i offentlig sektor. Gjennomsnittlig grunnlønn for Econa-medlemmer i offentlig sektor er 607.083 kroner, mens tilsvarende lønn i privat sektor er 783.000 kroner.
  • Begynnerlønnen for nyutdannede masterutdannede økonomer i privat sektor er i år 449.471 kroner, og har dermed steget med drøyt 10 % siden i fjor.
  • Innenfor forretningsmessige og finansielle tjenester finner vi de høyeste begynnerlønningene med en begynnerlønn på 524.733 kroner, etterfulgt av olje- og gass og IT-bransjen med henholdsvis 472.250 kroner og 468.500 kroner.
  • Kun 15 % har valgt å begynne i offentlig sektor, der begynnerlønnen er 431.621 kroner.

Klikk her for å lese hele statistikken