Lønnsstatistikken 2016 er klar

Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. 7482 medlemmer svarte på undersøkelsen i 2016. Econas lønnsstatistikk er svært omfattende og gir deg mange muligheter for å sammenlikne deg med andre medlemmer.

Finner du ikke svarene i hverken rapporten eller lønnskalkulatoren? Send oss en epost til karriere@econa.no. Funnene i Econas statistikk samsvarer i store trekk med andre lønnsundersøkelser gjort av SSB, NIFU og NHO.

Klikk her for å lese hele statistikken.

 

Nøkkeltall

Gjennomsnittlig personlig grunnlønnsvekst 2015-2016:
4,2 prosent (i 2015: 4,7 prosent)

Median personlig grunnlønnsvekst 2015-2016:
2,4 prosent (i 2015: 2,9 prosent)

Gjennomsnittlig personlig grunnlønnsvekst 2015-2016, offentlig sektor:
3,0 prosent (i 2015: 3,6 prosent)

Gjennomsnittlig personlig grunnlønnsvekst 2015-2016, privat sektor:
4,7 prosent (i 2015: 5,2 prosent)

Andel med personalansvar:
34 prosent (i 2015: 35 prosent)

Andel ledere:
60 prosent (i 2015: 59 prosent)

Andel i offentlig sektor:
29 prosent (i 2015: 29 prosent)

Gjennomsnittlig grunnlønn i offentlig sektor:
676 000 kroner (i 2015: 676 000 kroner)

Gjennomsnittlig grunnlønn i privat sektor:
829 000 kroner (i 2015: 814 000 kroner)

Tabell: Median grunnlønn etter ansvarsnivå og sektor:

 

Offentlig sektor

Privat sektor

Toppleder stor virksomhet

979 000 kr

1 541 000 kr

Toppleder mindre virksomhet, toppledergruppe

843 000 kr

1 060 000 kr

Mellomleder

790 000 kr

911 000 kr

Mellomleder moderat ansvarsnivå

670 000 kr

755 000 kr

Medarbeider

563 000 kr

550 000 kr

 
Se opptak av kaffe&lønnsstatistikk-møtet hvor Econas analytiker, Atle Kolbeinstveit, trekker frem noen tydelige trender og nøkkeltall fra årets undersøkelse.