Lønnsstatistikken 2019 er klar – sjekk tallene nå!

Econas medlemmer har god lønnsutvikling fra 2018-2019. Det viser Econas lønnsundersøkelse. Econa kartlegger årlig medlemmenes inntekts- og karrieresituasjon. I år baseres lønnsstatistikken på besvarelsen til rekordhøye 8425 medlemmer.

Econas lønnsstatistikk 2019 er lansert!

Klikk her for å se Econas avanserte lønnskalkulator.

Årets lønnsundersøkelse viser moderat lønnsøkning for nyutdannede. Veksten er marginalt over konsumprisindeksen. I privat sektor har nyutdannede økonomer nå en gjennomsnittslønn på 472.000 kroner. Det er en oppgang på 8.000 kroner fra 2018. I offentlig sektor er det en liten nedgang på 1.000 kroner til 455.000 kroner i vårt utvalg. Bare 10 prosent av de nyutdannede begynner i offentlig sektor, noe som gir et lite utvalg og større rom for tilfeldigheter i statistikken.

Stillingsskifte = kraftig lønnsvekst

I lønnskalkulatoren kan du se oversikter over relativ og nominell lønnsvekst. Det er statistiske verdier basert på medlemmenes personlige lønnsvekst. Mye lønnsvekst forklares av at man har skiftet stilling siste år. I privat sektor er gjennomsnittlig personlig lønnsvekst for dem som har skiftet stilling 12,3 prosent mot 5,6 prosent for dem som har hatt samme stilling. I offentlig sektor er tallene henholdsvis 9,4 prosent og 4,4 prosent.

Unge får mest i lønnsvekst

Både den relative og nominelle lønnsøkningen er størst tidlig i karrieren. Den nominelle veksten er forholdvis lik hele karrieren, noe som naturligvis gir synkende tendens for den relative veksten.

Bransje

Det er lønnsforskjeller mellom bransjene, men den store skillelinjen går mellom privat og offentlig sektor. Det er enkeltbransjer som lønner bedre enn andre, som for eksempel olje og gass. Men i det store og hele er det hvor lang erfaring du har, om du jobber i privat eller offentlig sektor og hvilket ansvarsnivå du har som forklarer lønn for Econas medlemmer.

Har du spørsmål om lønn? Send oss en melding på lonn@econa.no.

Tusen takk til alle som har bidratt til at lønnsstatistikken blir et enda bedre medlemstilbud!

Er du ikke medlem? Meld deg inn i Econa, foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Du får umiddelbart tilgang til Econas avanserte lønnskalkulator.