Lønnsstatistikken fra Econa - et unikt verktøy

Lurer du på hva økonomer i liknende stillinger som deg tjener? Econas lønnsstatistikk gir deg markedets mest detaljerte statistikk for masterutdannede økonomer.

Ønsker du som medlem en sniktitt på resultatene før alle andre? Da kan du logge deg inn her!

Lønnsstatistikkens bakgrunn

Lønnsstatistikken er et verktøy som gir Econas medlemmer anledning til å sammenlikne sin lønn med andres. Tilbudet er laget på dugnad av medlemmene i Econa, og det er derfor svært viktig at alle svarer på den årlige lønnsundersøkelsen. Høy svarfrekvens resulterer i god kvalitet på statistikken.

De fleste av Econas medlemmer har omtrent den samme utdannelsen og starter derfor sin karriere med forholdsvis lik lønn. Etterhvert utvikler karrierene seg forskjellig og faktorer som ansiennitet, ansvarsnivå, og hvilken sektor eller bransje en jobber i kan alle påvirke din lønn og si noe om lønnsforskjellene blant medlemmene.

Rapporten som utarbeides viser tabeller for lønnsnivå basert på eksamenskull, ansvar, sektor, funksjon og antall ansatte i virksomheten. Den gir en fyldig oversikt for den som er interessert i å følge utviklingen. For individuell bruk i lønnssamtaler eller lønnsforhandlinger anbefales det at du bruker lønnskalkulatoren. Denne gir deg mulighet til å skreddersy analysen til dine behov. Trenger du hjelp ut over dette, kontakt oss på karriere@econa.no.

Tidligere rapporter

2010- tallet

2000- tallet

1990- tallet

1980- tallet