Arrangement

M&A School

Kurset er tiltenkt eiere, styremedlemmer og ledelse i selskap som skal selges/fusjoneres - eller tenker på å foreta oppkjøp – som behøver en grundig forståelse av hele M&A-prosessen.