Magma 0214: Hjerneledelse

I Magma 25 mars kan du lese om nyere hjerneforskning og hva som foregår i hodet på en leder. Medisinere, psykologer, genetikere og sosiologer bidrar med gode refleksjoner om lederes adferd.

 

Magma forsidebildeLes også om Tore Vamraak, som er tidenes yngste NHH-student og i dag Ernas høyre hånd på Statsministerens kontor.

Ledere som klarer å utnytte sine personlige egenskaper blir tydelige og autentiske ledere, og har funnet nøkkelen til å lykkes i sin ledergjerning, mener forsker Liv Hemmestad. Hun har tatt for seg Marit Breiviks lederstil i sin doktoravhandling.

Fagredaktør og siviløkonom Arne Selvik  skriver at ledere må slutte med det meste av det de holder på med. Ikke fordi det er galt, men fordi det ikke virker. Han skriver om hvordan ledere tenker og hva som påvirker tenkningen.

Alexander W. Cappen  m.fl. skriver om hva vi oppfatter som rettferdig. Hva er reaksjonstiden hos beslutningstakere når de kan gjøre valg mellom mer eller mindre rettferdige alternativer.

Siviløkonom og professor Knud Knudsen gjør rde for konflikten mellom jobb-jobb, jobb-hjem og jobb-jeg. Han diskuterer rollekonflikter.

Dessuten skriver Thomas Sevenius Nilsen om ledere er født sånn eller blitt sånn. Se pressemelding.

Les flere artikler i Magma 0214.