Magma #4/2015 Sammen for en bedre framtid

Fremveksten av digitale møteplasser har gjort at personer med felles interesser og engasjement for enkeltprodukter kan møtes og diskutere dette i åpne forum. Disse møtepunktene har gjort det mulig for produsentene å komme nærmere forbrukerne sine, og på den måten har begrepet samskaping vokst frem.

Charlotte Hartvigsen LemCharlotte Hartvigsen Lem

For oss teknologioptimister, som tror menneskets overlevelsesvilje er en så basal kraft at arten menneske vil klare å løse de globale utfordringene vi står overfor på miljøsiden, er begrepet samskaping godt nytt.

Co-creation, på norsk samskaping, er begrepet som favner at alle i en kjede, fra leverandør og produsent til kunde eller sluttbruker, skaper verdi gjennom felles innsats. Det er flere drivere bak fremveksten av dette begrepet, men en viktig forklaring er utviklingen av digitale kommunikasjonskanaler. Enklere og billigere måter å møtes på, sammen med økt globalisering, har gjort verden større og avstandene mindre, og gjort at enkeltindivider med like interesser lettere kan finne hverandre og dele tanker og ideer.

Disse møtepunktene, som gjerne skjer på ikke-fysiske plattformer, har i forretningsmessig sammenheng gjort det mulig for produsenter å komme nærmere sine kunder, og i større grad kunne skreddersy løsninger eller utvikle produkter som treffer markedet.

I markedsføringsfaget har en alltid hatt fokus på målinger av kundene oppfatninger av produkt eller prosess. I dette nummeret av Magma synliggjør vi hvordan de positive effektene av samskaping mellom kunde og bedrift belegges, både forskningsmessig, og gjennom enkeltbedrifters beskrivelse av egne erfaringer.

Dette er også forklaringen på hvorfor næringslivet i stadig større grad benytter seg av disse prosessene, både for å lage fysiske produkter og i produksjon av tjenester.

Men samskaping er også en metode for å aktivere ressurser på tvers av samfunnet. Deltagelse og høyt engasjement skaper kreative prosesser, som frigjør ressurser som ikke ville ha blitt forløst i mer lukkende prosesser. I et samfunnsperspektiv er samskaping derfor noe mer enn bedriftsutvikling. Det er også et nyttig verktøy for samfunnsutvikling.

I en god samskapingsprosess kombineres faglig vitenskap med ressurser og kompetanse fra enkeltindivider, fra det offentlige, fra foreninger og fra bedrifter. Det skaper et felles eierskap, som er et unikt utgangspunkt for at kunnskap og læring deles, som igjen bringer frem nye og innovative løsninger.

Men den kreative og interaktive prosessen som samskaping er, er også utfordrende å håndtere. Gode samskapingsprosesser krever åpen dialog, deling av all kunnnskap, og forutsetter tillit og ansvarlighet fra alle deltakere.

Samskaping kan beskrives som en kontinuerlig prosess – som en sirkel uten begynnelse, midtpunkt og slutt. Det er et krevende farvann å navigere i. Men i en global sammenheng er det overordnet mål å balansere ansvar­lighet og bærekraft med profitt. Det målet deler vi alle. Derfor er samskaping et viktig verktøy for å nå det målet.

Les hele Magma #4/2015 med tema Markedsføring her.