Magma 6/2013: Økonomisk styring

I denne utgaven får vi flere perspektiv på risikostyring. Les om Steinar Sønsteby som har arbeidet i Atea og vært med på mer enn 80 oppkjøp.

IT-bransjen har de siste tiårene har vært preget av oppkjøp, fusjoner og konsolideringer. Mange av oppkjøpene skjer som en del av flere oppkjøp – såkalt serie- oppkjøp. Steinar Sønsteby har arbeidet i børsnoterte Atea siden 1996, og har vært mer på mer enn 80 oppkjøp. Han mener nøkkelen til  suksess er selektivt valg av oppkjøpsobjekter og en vellykket integrasjonsprosess. Les intervjuet her

Professor Øyvind L. Martinsen og førsteamanuensis Jan Ketil Arnulf ved Handelshøyskolen BI, kommer med ni råd for å utvikle bedre ledere. Lederutvikling er ingen mirakelkur, men en langsiktig investering, mener de. Les artikkelen her.

Trond Bjørnenak, dr.oecon. fra Norges Handelshøyskole (NHH), tar utgangspunkt i norske sparebanker, og ser på om det er sammenheng mellom utforming og bruk av ulike økonomiske styringsverktøy og lønnsomhet. Studien konkluderer med at det er en samvariasjon mellom hvilke verktøy disse bankene benytter og hvordan de presterer. Les artikkelen.

Naive selskaper gir svindlere fritt spillerom, skriver Linn Hege Aune, deler sin erfaring fra arbeid med granskning av ulike former for økonomiske misligheter. Les artikkelen.

Er du «særlig uavhengig»? Econas arbeidslivsavdeling får ofte henvendelser fra medlemmer som har fått tilbud om ny jobb, og ønsker at vi ser på vilkårene de tilbys. Mange får tilbud om en «særlig uavhengig stilling». Hva betyr egentlig denne merkelappen? Les artikkelen

Du kan lese mer om ulike perspektiver på økonomistyring i Magma nr 6/2013