Arrangement

Miljø

SåkorninVest AS er et privateid investeringsselskap som arbeider med selskaper mellom idé og tidlig vekst fase. Selskaper de investerer i skal ha et stort vekstpotensial. Oljehovedstaden Stavanger har fått et nytt energiben å stå på gjennom etableringen av biodrivstoffselskapet Perennial Bioenergy AS.