Arrangement

Motivasjon og arbeidsglede (Fish-filosofien)

Velkommen til en ettermiddag med temaet "Motivasjon og arbeidsglede" (Fish-filosofien) v/ Administrerende direktør Nina Norton i Siviløkonomene KAN