Nå starter lønnsoppgjøret i stat og kommune

I 2020 er det hovedoppgjør. Det betyr at hele tariffavtalen revideres. 3200 Econa-medlemmer er med i disse oppgjørene. Resultatet av forhandlingene er klart i løpet september.

- Det er viktig at stat og kommune er en attraktiv arbeidsgiver for våre medlemmer. Både for å beholde de kloke hodene og kjempe om de beste talentene ved nyansettelser, sier Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef i Econa.

På grunn av koronapandemien, ble årets oppgjør utsatt til i høst. Frontfagene, altså konkurranseutsatt industri, har som vanlig forhandlet først. Resultatet av frontfaget var en økonomisk ramme på 1,7 prosent.

Resultatet av frontfagene skal være veiledende over tid, men er ikke en absolutt grense for hvert enkelt oppgjør sier Kringlebotn. – Det er et lønnsgap mellom privat og offentlig sektor som vi må forsøke å tette for å sikre at offentlig sektor er godt rustet til å løse store samfunnsutfordringer også i fremtiden, påpeker forhandlingssjefen.

Econa deltar i sentrale lønnsoppgjør gjennom Akademikernes forhandlingsutvalg. Akademikernes avtaler gjelder for Econas medlemmer. Econas medlemmer er med i avtaler i statlig sektor, alle kommuner, men med egen avtale for Oslo kommune, Samfunnsbedriftene (tidligere KS-Bedrift), og i offentlig helsevesen (Spekter). 

Les her for detaljer om tariffoppgjørene Econa er en del av