Nordland

Vi arrangerer ulike medlemsmøter innenfor et bredt fagområde. I tillegg har vi møter av mer sosial karakter. Ved å være medlem i Econa Nordland får du en unik mulighet til å treffe andre siviløkonomer og knytte nye kontakter. Vi oppfordrer deg til å ta med andre siviløkonomer på møtene, også de som ikke er medlemmer enda - slik at de introduseres til Econa-miljøet.

Medlemsmøter

Medlemsmøtene er gratis, dersom det ikke er oppgitt noe annet i invitasjonen. Vi har innført en tradisjon der vi avslutter de fleste av våre medlemsmøter med et sosialt treff, gjerne på en kafé eller utested. Dette setter våre medlemmer stor pris på, da det gir mulighet for å knytte kontakt med øvrige medlemmer. Den uformelle samtalen i forbindelse med arrangementene er den beste form for nettverksbygging, og vi anbefaler alle våre medlemmer å benytte seg av muligheten til å bli kjent med andre siviløkonomer.

Vi sender invitasjoner til våre medlemsmøter per e-post. Dersom du bor i Nordland og ikke mottar invitasjoner fra oss kan det være fordi vi ikke har din korrekte e-postadresse. Ta i så fall kontakt med Econa sentralt slik at de kan oppdatere medlemsregisteret.

Per i dag er våre arrangementer konsentrert rundt Bodø, men vi håper å få til arrangementer også utenfor Bodø. Til dette trenger vi samarbeid med lokale medlemmer. Bor du et sted der det vil være grunnlag for å kunne samle siviløkonomer, og ønsker du å bidra til dette, kontakt styreleder.

Styret i Nordland ser med glede på forslag fra medlemmer som har spesifikke ønsker til arrangementer i regi av foreningen, så ta gjerne kontakt. 

I 2019 vil vi også forsøke å øke samarbeidet med den lokale studentforeningen. Vi syns det er viktig å få til gode arrangementer sammen med engasjerte studenter.

Med vennlig hilsen styret i Econa Nordland 
ved leder Maiken Nilsen Stensaker

Salgsbetingelsene finner du her.

Utlysing av midler fra Econa Nordlands stipendfond

Med dette kunngjøres det at det for våren 2021 utlyses stipendmidler til medlemmer i Econa Nordland som ønsker å ta videreutdanning, fortrinnsvis med sikte på at kunnskapene skal komme arbeids- og næringslivet i Nordland til gode. 

Statutter for Econa Nordlands stipendfond finner du her. 

Tildeling av stipendmidler skjer etter søknad. Søknadsfristen er 15. mars 2021. Av søknaden skal det fremgå:

1. Søkers navn og adresse samt medlemsnummer i Econa

2. Kort beskrivelse av den videreutdanning det søkes støtte til, herunder kurs/utdanningens navn, varighet/omfang og om utdanningen avsluttes med eksamen

3. En kort redegjørelse for hvordan videreutdanningen er relevant for søkeren

4. Budsjett over totale kostnader ved videreutdanningen

Dersom du har ytterligere spørsmål, ta kontakt med Econa Nordland v/styremedlem Ida Marie Knutsen, mob 991 09 625 eller e-post: econanordland@gmail.com.    

Søknad sendes innen fristen per e-post til:

Econa Nordland
E-post: econanordland@gmail.com
Merk søknad “Stipendfondet”.

Nordland

Lokalavdelingsleder

Maiken Stensaker

Send e-post

Telefon: 47624483

Antall medlemmer: 806

Ingen kommende arrangementer