Arrangement

Offentlig eierskap - hvorfor og hvordan

Eierskapet, enten det er statlig eller kommunalt, skal forvaltes på en forsvarlig måte slik at verdiene bevares og utvikles i tråd med behov og målsettinger.