Pass på folka dine!

Det er stor mobilitet i arbeidsmarkedet om dagen. Etter mange måneder på hjemmekontor er ikke lojaliteten like sterk. I tillegg går businessen så det suser, og det er høy fart i jobbskiftene. Mange dyktige talenter sitter løsere enn noen gang. Det er en stor utfordring å tiltrekke og beholde gode medarbeidere. Skal man bygge gode team fremover – så må man rett og slett passe på folka sine. Les mer om hva Econa sitt karriere-team mener om denne saken.

Bedre tider er på gang og det er mange ulike organisasjoner og bedrifter som nå ser sitt “snitt” til å kapre dyktige talenter over til seg. Kombinasjonen av hjemmekontor og liten samhandling fysisk bidrar til å senke terskelen for organisasjonslojalitet. Med bakgrunn i dette er ofte dine dyktigste ansatte mer tilbørlige til å ta en samtale om nye muligheter hos “konkurrenter” når muligheten byr seg.

Som leder er det viktig å kjenne sine medarbeidere. Det gir trygghet for begge parter i tillegg til at man ofte vet hvor man har hverandre. Lederrollen handler ofte om å utfordre kollegaer og andre.

Medarbeidere ønsker svært ofte å vokse i sine roller, oppgaver og ansvarsområder. Tillit er basisen i en god relasjon mellom leder og medarbeider og motsatt, har man ikke den så er det fort gjort å “tråkke” feil. “Micromanagement” og detaljstyring, kontrollering og etterprøvbarhet bygger ofte motivasjonen og tilliten ned. Ansatte som går på “autopilot” og er livredde for å gjøre feil skaper ikke noe godt utviklings- og læringsmiljø og aller minst et godt og konstruktivt arbeidsmiljø.

Suksessfaktorer for å holde på de beste folka er gjerne disse:

  • Utfordr dine ansatte mht. jobbinnhold og ansvar (de fleste har ofte mer å gå på)
  • Tillitt går begge veier, sørg for å ha en god toveis kommunikasjon
  • Viktig med god og tett dialog (kjenn folka dine og hva de ønsker/har behov for av lederstøtte/oppfølging)
  • Ansatte med jobbengasjement er viktig for enhver organisasjon (lavere turnover og høyere lønnsomhet samt forretningsutvikling)
  • Invester i utvikling av dine ansatte (stopper de stopper også organisasjonen som regel)
  • Karriere- og karriereplan for de ansatte. Utvikling og det å benytte hele potensialet er viktig for alle)

En rask oppsummering er å kjenne folka dine, ha tillit til de, utfordre de med henblikk å utvikle seg og være til stede når det er behov for det (analogt/digitalt). Rekruttering av nye nøkkelpersoner er både kostbart, krevende og komplekst som regel.

 

Skrevet av Reidar Myrvang