Pensjon inn i lønnskalkulatoren

I går gikk årets lønnsundersøkelse ut til over 20.000 medlemmer. Denne dugnaden er basis for det mest populære medlemstilbudet til Econa, lønnskalkulatoren. Nå skal du også kunne beregne pensjon som en del av lønnen.

Årets lønnsundersøkelse ble sendt ut onsdag 14. oktober. Det er data fra denne undersøkelsen som sikrer at Econas lønnskalkulator kan gi gode svar på hva du bør tjene i ulike sektorer og roller. Årets målsetning er at minst 10.000 personer skal ta seg tid til å svare på undersøkelsen.

- Det er alltid viktig å svare på undersøkelsen for å få et solid datagrunnlag. I år blir det ekstra viktig med god svarprosent for å få avdekket konsekvensene av covid-19 i ulike bransjer, sier Atle Øvrebotten Kolbeinstveit. Han er rådgiver og analytiker i Econa og ansvarlig for lønnsrådgining, -kalkulator og -undersøkelse.

I år vil også pensjon bli en del av kalkulatoren og Kolbeinstveit håper derfor ekstra mange tar seg tid til å svare på undersøkelsen i år. – Pensjon er ofte «den glemte lønnen», men det kan være snakk om store beløp. I medlemsmassen er det mange som tjener 850.000 per år eller mer. Da vil minimumsordningen for pensjon være på rundt 20.000 per år, mens en god ordning fort kan ligge 40.000 høyere. Det sier seg selv at dette vil utgjøre en stor forskjell når pengene en gang skal hentes ut, påpeker Kolbeinstveit.

Med nye regler for pensjonssparing fra nyåret mener han det blir ekstra viktig å følge med på egen pensjonsordning og sørge for at denne delen av arbeidsavtalen også er konkurransedyktig. – Jeg tror dette blir et viktig element å følge med på fremover fordi forskjellene er så store. Jeg er derfor glade for at vi nå får på plass dette i vårt tilbud. Samtidig håper jeg dette kan være en ekstra påminnelse om å sjekke egen avtale om du ikke er klar over hva som ligger i din avtale i dag, avslutter Kolbeinstveit.

Klikk her for lønnskalkulator 

Her kan du lese om Econas pensjonsrådgivingstilbud