Redd for hjerneflukt med dårlig lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør må gi en reallønnsvekst. Forhandlingssjef Marianne Kringlebotn frykter at færre kompetente medlemmer vil bli værende eller søke jobb i offentlig sektor om avstanden til privat sektor blir for stor.

Advokat Marianne Kringlebotn
Forhandlingssjef i Econa Marianne Kringlebotn 

Pandemien har vist hvor viktig det er for samfunnet at offentlig sektor leverer gode og effektive tjenester. Samtidig viser tall fra TBU (Teknisk beregningsutvalg) at lønnsoppgjøret for 2020 bidro til å øke lønnsforskjellene mellom Econas medlemmer i privat og offentlig sektor ytterligere. I år er det mellomoppgjør som i all hovedsak handler om lønn.

-Offentlig sektor kan ikke leve i et vakuum. De skal løse store samfunnsutfordringer og sikre velferden for deg og meg. Da må de kunne tiltrekke seg og beholde de beste hodene. Spennende oppgaver er ikke nok alene, de må være konkurransedyktige også på lønn, sier Marianne Kringlebotn, forhandlingssjef i Econa.

Econa forventer derfor at årets oppgjør legger til rette for å minske denne avstanden. Dette er det klare budskapet vi nå går inn i forhandlingene med.

Forhandlingene starter nå

Econa er aktivt med i lønnsoppgjøret gjennom forhandlingsutvalgene i Akademikerne stat, Kommune og helse, og SAN. Innspurten i oppgjørene i stat og kommune skjer i dagene før 30 april. 30 april før midnatt går fristen ut. Blir ikke partene enige, blir lønnsoppgjøret overlatt til Riksmekleren. Innspurten i meklingen i stat og kommune er 25-26 mai (26 mai ved midnatt). NHO og LO, og NHO og YS, ble som de fleste har fått med seg enige om en økonomisk ramme på 2,7 % i det såkalte frontfaget den 11. april. Frontfaget skal ikke være en fasit eller absolutt tak for lønnsoppgjøret i offentlig sektor, men skal være en norm over tid.

Econa sender fortløpende ut nyhetsbrev og oppdateringer fra forhandlingene til aktuelle medlemmer. 

Alt du trenger å vite om tariffoppgjøret 2021