Rekruttering i fremtiden

Forfatter: Alisa Tkachenko

I dag står vi foran den fjerde industrielle revolusjonen, som kommer til å fundamentalt endre vårt liv, vårt arbeid, og våre relasjoner. Den sterke teknologiske utviklingen kommer til å øke farten hver eneste dag fremover og berøre alle industrier – som vil skape både enorme muligheter og utfordringer på globalt nivå.

Med sin historisk høye bruk av teknologi har Norge alle forutsetninger for å havne i episentret av denne revolusjonen og kjenne dens virkning godt på kroppen. Hvordan denne utviklingen vil påvirke norsk arbeidsliv, og hvilke utfordringer vi vil se i rekrutteringen fremover, er temaet i denne artikkelen.

Les hele artikkelen fra Magma nr 3-2016 her.

Se mini-seminaret hvor Alisa Tkachenko forteller om hvilke trender som vil påvirke oss og arbeidslivet fremover.