Arrangement

Representantskapsmøte 26. - 27. oktober 2012

I henhold til vedtektenes § 3-2, punkt 5 gis det herved varsel om representantskapsmøte på Grand Hotel i Oslo fra fredag 26. til lørdag 27. oktober 2012.