Arrangement

Retorikk - overtalende kommunikasjon og teknikker

Econa Nordland inviterer i samarbeid med studentforeningen til foredraget «Retorikk - overtalende kommunikasjon og teknikker» v/ kommunikasjonsspesialist Richard B Stephenson.