Arrangement

Retorikk – Overtalende kommunikasjon og teknikker

Econa Bergen inviterer til medlemsmøte om Retorikk. Innleder er Richard B Stephenson.