Arrangement

Retorikkurs

Vi gjentar vårt faste kurs i retorikk.