Arrangement

Retorikkurs

Econa UMB inviterer til Retorikkurset «The Science of convincing anyone of anything at anytime» v/ kommunikasjonsspesialist Richard B. Stephenson.