Arrangement

Ringsakeroperaen

Vi følger tradisjonen og inviterer våre medlemmer til årets forestilling av Ringsakeroperaen.