Arrangement

Risikostyring i staten

Finanstilsynet er vert for «rett-etter-jobben»-møtet med tema "Risikostyring i staten". Senter for statlig økonomistyring - SSØ - er invitert til å belyse god praksis i offentlig sektor og vil invitere til debatt om metodikk. Assisterende administrasjonsdirektør Eivind Sørdal fra Finanstilsynet vil fortelle om hvordan Finanstilsynet jobber med risikostyring.