Du besøker nå den gamle nettsiden for Magma. Du finner nye Magma-artikler her

Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1705_aktuelt-10_img_005

magma@fagbokforlaget.no

Salig Lehmkuhls ord gjelder fortsatt

I juni er det 100 år siden det ble fattet et stortingsvedtak om opprettelsen av en norsk handelshøyskole. Det skulle ta nesten 20 år før 60 studenter startet på NHH på det som da var et toårig studium, der de uteksaminerte fikk tittel «handelskandidat». Bare to år senere ble studiet utvidet til tre år. Disse tre ble med tiden til fire år, og i 2003 ble studiet endret til den modellen vi kjenner i dag (3 2-modellen).

I høst starter over 6000 studenter på øk.adm-studier i Norge. Flertallet sier de har som mål å ta en mastergrad før de er ferdige.

Øk.adm-studiene har altså vært gjennom en betydelig utvikling. De er dessuten de studiene i Norge som de siste ti årene har hatt størst økning, målt både prosentvis og i kandidattall. Likevel viser tallene at de uteksaminerte kandidatene får jobb. Det faktumet er det beste beviset på at kandidatene som kommer ut av de norske utdanningsinstitusjonene er relevante.

Likevel er det ingen grunn til å hvile på laurbærene.

Megatrender som digitalisering og globalisering fører til omfattende endringer i de jobbene dagens og fremtidens siviløkonomer skal fylle.

Til utdanningsinstitusjonene, til studentene og til arbeidsgiverne har vi i dette nummeret stilt spørsmål som:

– Hvordan påvirker megatrendene fremtidens arbeidsoppgaver? Er næringslivet selv forberedt, og vet de hvilken kompetanse de vil trenge i fremtiden?

– Hvilke politiske føringer påvirker den norske økonomiutdanningen?

– Hva kjennetegner dagens siviløkonomutdanning – hva er innholdet og hvordan undervises det? Hva er styrkene og svakhetene med dagens undervisningstilbud? Hvor relevant er den? Hvordan forbereder utdanningsinstitusjonene seg på å møte fremtiden?

– Hvilke forventninger har studentene til innhold og leveranse i fremtidens økonomiutdanning?

Svarene vi får varierer selvsagt ut fra hvilke ståsted våre skribenter har. Men en ting er alle enige om: Den økte internasjonaliseringen er en positiv driver, fordi den økte konkurransen skjerper både norske utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere. De internasjonale rangeringene er dermed viktige.

På spørsmålet om hvordan fremtidens siviløkonomstudium skal se ut er det vanskelig å gi bastante svar. Til det er for mange fremtidsvariabler uvisse. Men de gode diskusjonene er avgjørende for at vi lykkes med å oppdatere den norske utdanningen slik at også fremtidens siviløkonomer er relevante. For mye har forandret seg siden 1917. Men siviløkonomens fødselshjelper, salige Kristofer Lehmkuhl uttrykte for hundre år siden at «…det er når tidene endrer seg at den høiskoleutdannede forretningsmann skal ha sitt fortrinn». Det har han helt rett i fremdeles.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS