Se de første funnene fra stor norsk Lean-undersøkelse

Internasjonalt har det vært skrevet mye om effektiviseringsmetodikken Lean, og de siste tiårene har det blitt forsket en god del på området. Les mer om hvordan norske virksomheter bruker denne metodikken, basert på en spørreundersøkelse blant 100 norske virksomheter.

Hvordan Lean brukes i norske virksomheter er imidlertid mindre kjent. Lean Consulting AS gjennomførte derfor våren 2011 en spørreundersøkelse for å kartlegge effekten av Lean blant norske virksomheter.

iStock_000007201509Small copyUndersøkelsen, kalt ”Jakten på forbedringer," er basert på funn fra 100 norske virksomheter. En av hovedkonklusjonene fra undersøkelsen er at Lean fungerer i Norge. Virksomhetene opplever blant annet økt produktivitet, redusert sløsing og økt medarbeidertilfredshet.  Jakten på forbedringer - første resultater


Flere funn fra undersøkelsen vil bli presentert på KAN Econas kurs, Lean Finance, 15 november. Dette er et praktisk rettet kurs som tar for seg metoder og verktøy for effektivisering av økonomiavdelingen, og hvordan økonomiavdelingen kan støtte forbedringsinitiativ i resten av virksomheten.

Nytt kurskonsept: Lean Finance – kontinuerlig forbedringer i økonomiavdelingen