Siste nytt vedrørende tvisten med KS.

Tvisten med KS er løst. Vi har hatt en god dialog med KS og er enige om håndteringen av tvisten om de tariffpolitiske forutsetningene. For å komme frem til en løsning til beste for alle parter, har vi akseptert resultatet av mellomoppgjøret for 2015.

Vi er enige med KS om at de lokale parter snarest skal gjennomføre lokale forhandlinger for 2015 i henhold til HTA kap. 3.4 og 5.2 for berørte medlemmer av Econa og Naturviterne med virkningstidspunkt 1. mai 2015, med mindre partene lokalt er enige om et annet virkningstidspunkt.