Skatte- og økonomikonferansen 2013 og fremover

28.4.2020

Det blir ikke avholdt skatte- og økonomikonferanse i januar 2013, men ikke bekymr deg, det er fortsatt håp for flere gode konferanser i regi av Econa.

Etter en evaluering av de siste års gjennomførte arrangement så er tendensen at de fleste deltakerne er tilknyttet de aktive deltakerne i programkomiteen, og få eksterne deltakere. Om vi i tillegg ser på den økte konkurransen fra andre profesjonelle aktører i Tromsø så blir det vanskelig å gjennomføre konferansen i den form den er i dag.

For å løfte og videreutvikle Skatte- og økonomikonferansen er det besluttet av Econa styret lokalt i samarbeid med revisorhusene PWC, E&Y og KPMG å utsette Skatte- og økonomikonferansen 2013. Bakgrunnen for dette henger sammen med at det er viktig å:

 • Gjennomføre en grundig strategiprosess for å definere formålet med
       konferansen siden konkurransebildet på konferansemarkedet i landsdelen er
       betydelig forandret de siste årene.
 • Ta en gjennomgang av hvordan vi kan gjøre konferansen mer faglig
       aktuell for Econa medlemmer og for næringslivet Troms og Finnmark.
 • Vurdere et mer hensiktsmessig tidspunkt for avvikling av
       konferansen.

Econa Troms og Finnmark har fortsatt et meget godt samarbeid med revisorhusene, og i samarbeid
med dem jobber vi nå for å videreutvikle konferansen.

Vi håper alle har forståelse for denne beslutningen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål rundt beslutningen eller innspill til prosessen videre. Spørsmål og innspill kan rettes til econa.tromsogfinnmark@gmail.com 


Mvh
Econa Troms og Finnmark 

pt>