Arrangement

Sosiale medier i markedsmiksen. Del 2: LinkedIn

Markedsføringsnettverket arrangerte et medlemsmøte i april hvor temaet var Facebook, og hvordan bedrifter kan lykkes i å integrere sosiale medier som en naturlig del av markedsmiksen. Møtet var fulltegnet og hadde lange ventelister og mange av deltakerne ga tilbakemelding om at de ønsker flere medlemsarrangementer om temaet sosiale medier. Dette er bakgrunnen for at Siviløkonomene nå inviterer til medlemsmøtet Sosiale medier del 2, hvor fokus vil være på LinkedIn.