Stillingsskifte gir lønnsvekst

Et tydelig trekk i Econas årlige lønnsundersøkelser er at bytte av stilling betyr mye for den personlige lønnsveksten. Vi vet ennå ikke hvordan det slår ut i årets statistikk, men foreløpig oppgir 28 % at de har byttet stilling i løpet av det siste året.

Ny lønnsstatistikk fra Econa lanseres 22. november 2019

Ikke overraskende finner vi stor mobilitet i gruppen 30-35 år, der en av tre oppgir at de har byttet stilling det siste året – enten innad i virksomheten, eller til ny arbeidsgiver. I denne gruppen er det flest menn som bytter.

Betyr det at menn får høyest lønnsvekst tidlig i karrieren? Det kan du sjekke i Econas nye, avanserte lønnskalkulator. Den oppdateres med ferske tall når årets lønnsstatistikk lanseres 22. november.

Flere svar = bedre statistikk. Husk å svare!

5.000 medlemmer har svart på årets lønnsundersøkelse etter første utsendelse. For å få et best mulig verktøy med mest mulig relevante tall, har vi som mål å doble antall respondenter. Du nyter godt av markedets beste lønnsstatistikk for økonomer – du har vel husket å svare? Hvis ikke – sjekk innboksen og svar nå!