Stort behov for flere forskere innen økonomisk- og administrative fag


Tilbake

7.2.2012

Stort behov for flere forskere innen økonomisk- og administrative fag (xx dato) Regjeringen, ved Kunnskapsdepartementet ber om innspill til ny forskningsmelding 7.2.2012. Econa mener det er stort behov for flere forskere innen økonomisk- og administrative fag. Les Econas innspill til forskningsmeldingen.

pt>