Arrangement

Styrearbeid - styrets kompetanse i strategiarbeid

Styret har en tilsynsrolle og skal utøve en kontrollfunksjon av administrasjonens forvaltning av selskapets ressurser, det har overordnet ansvar med hensyn til strategiarbeidet, fastsettelse av retningslinjer og strategiske valg.