Styrekompetanse

27.2.2013

I snart 15 år har Kjell Standal vært tett på styrerom i både inn- og utland. Gjennom kursing av flere tusen styremedlemmer og rådgivingsvirksomhet har han fingeren på pulsen når det gjelder hva som rører seg i styrerom rundt i Norge.

Intervju med Kjell Standal (kilde: Magma)

Det har skjedd en betydelig bevisstgjøring i løpet av disse årene, sier Standal. I dag er det forståelse for at styrearbeid er et fag, og at formalkompetanse er viktig. Det gir tyngde og et godt grunnlag for å gjøre en god jobb i styrerommet. Også erfarne styremedlemmer ser behov for å oppgradere sin kompetanse etter hvert som kravene til styremedlemmer skjerpes.

Standal understreker at et bredt sammensatt styre er viktig. Det er en stor fordel om styremedlemmene har ulik utdannelse og erfaringsbakgrunn for på den måten å kunne utfylle hverandre kompetansemessig. Teori i seg selv skaper ikke gode styremedlemmer, men fellesnevneren bør likevel være at alle styremedlemmer har kompetanse om styrearbeid som fag.

- Det teoretiske grunnlaget skaper et system; et system å arbeide etter. Systemet er ikke svaret i seg selv, men det er et verktøy for å arbeide mot å bli bedre.

Det kan være en fordel om hele styret deltar samlet på kurs. Slik får styret et felles begrepsgrunnlag, og kurset gir rom for mange gode diskusjoner, som kan videreføres i ettertid.

Hva karakteriserer gode styremedlemmer?
- Det handler ofte om erfaringsballast. Gode styremedlemmer skal ha levd noen år, gjerne ha gått på noen smeller. De som klarer å lære noe av den motgangen, og reflektere over den, er verdifulle styremedlemmer. Det er viktig å fortsette å utvikle seg og oppsøke arenaer hvor man kan lære mer og utveksle erfaringer. Dette blir ofte nedprioritert av de med en del erfaring som har lykkes godt.

Noen gode råd til styremedlemmer?
- Generelt er det min erfaring at norske styrer bruker for mye tid på historie, og for lite tid på å se fremover. Det er lett at det blir slik, ettersom lovverket nå legger større vekt på kontrolloppgaver enn tidligere. Men styrets jobb er å være opptatt av de store linjene. Mange styrer er også for lite opptatt av risikovurderinger. Risikostyring bør være løpende på agendaen, også i gode tider.

Generelt er det et godt råd å bruke mer tid på styrearbeid. Det kan være utfordrende å få til i praksis, fordi mange styremedlemmer har fullt opp å gjøre andre steder. Men de gode diskusjonene, som leder til de gode løsningene, krever tid.

I mars holder Standal igjen kurs for KAN Econa. Mer informasjon her.

pt>