Arrangement

Styrenettverket - Bortfall av revisjonsplikt, hvordan påvirker dette bedriftenes omgivelser?