Arrangement Online Ledelse og Styrearbeid

Styrets rolle i strategiarbeid

Styrets jobb er ikke en «passiv» beslutningsrelatert og formalistisk rolleutøvelse. Styret som øverste lederorgan har sitt klare ansvar i forhold til god helhetlig ledelse - utvikling og verdiskaping i virksomheten. Dette betinger bl.a. Strategisk kompetanse. Styrets strategiske rolle er sentral og blir stadig viktigere.