Arrangement

THE LAW OF ATTRACTION - workshop

Denne workshopen følger opp nettverksmøtet 8.4. Vi vil her arbeide litt med prinsippene og teknikkene i the Law of Attraction i forhold til egne målsettinger og utfordringer.