Arrangement

Tillitsvalgtkonferanse Grunnkurs trinn I

Kurset er spesielt rettet mot deg som er nyvalgt eller tillitsvalgte som tidligere ikke har deltatt på grunnkurset. Formålet med kurset er å gi gode kunnskaper om rollen som tillitsvalgt, rammene for vervet samt nettverksbygging - kanskje et av de viktigste elementene i rollen som tillitsvalgt. Det fokuseres særlig på avtalene og lokale forhandlinger. Forelesningene foregår sektorvis.