Arrangement

Tjenestedesign som forretningsverktøy

Hele 70% av verdiskapende innsats i de nordiske landene foregår innenfor tjenesteytende sektor. Hør tidligere direktør Sverre Høven fortelle om Flytogets verdifulle grep for suksess.