Utdatert syn på økonomer

Filosof Øyvind Kvalnes ved Handelshøyskolen BI hevder i Aftenposten 4.12 at økonomer og økonomistudenter er egoistiske og at selve økonomiutdanningen utdanner studentene til egoister. Econa er interesseorganisasjonen for masterutdannede økonomer, og vi er sterkt uenige i denne påstanden.

Jeg synes det er trist at slike påstander fortsatt fremmes og jeg mener at Kvalnes spiller på gamle stereotypier. Virkeligheten er at økonomer er som alle andre og at det er en mangfoldig gruppe.

En undersøkelse utført på NHH av professor Alexander Cappelen viser at studenter ikke blir egoistiske av å studere økonomi, noe som viser et helt annet bilde enn det Kvalnes forsøker å få fram. Studentene er også klar over at verken markedet eller modellene er perfekte.

Økonomiutdanningen er ingen yngleplass for egoister. Økonomistudentene er norgesmestre i dugnadsarbeid og frivillig organisasjonsarbeid. Et eksempel er festivalen UKEN ved NHH. Også ved Kvalnes’ arbeidsplass BI er studentengasjementet svært høyt.

Stadig flere velger å studere økonomi, og økonomer kommer fra alle samfunnslag. De representerer på mange måter et tverrsnitt av befolkningen. Det er ikke som stereotypien - økonomer jobber faktisk i alt fra humanitære organisasjoner som Amnesty til lederstillinger i Statoil. Jeg mener derfor det blir helt feil av Kvalnes å stigmatisere en hel yrkesgruppe. 

Som alle fag har økonomi sine modeller, men det at man studerer modeller betyr jo ikke at en blir som modellen. Selv om naturvitere studerer darwinismen, betyr det ikke at de hevder den sterkestes rett. Det samme gjelder for økonomifaget og ”homo economicus”. Det er forskjell på teori og praksis, og virkeligheten er mye mer nyansert enn modellene.

Vår oppfatninger er at det arbeides kontinuerlig med problemstillinger knyttet til etikk og samfunnsansvar i økonomiutdanningene i dag, og at det har skjedd mye på dette de senere årene. Samfunnet endrer seg, folk har blitt mer bevisste samtidig som internett og økende globalisering gjør markedene mer transparente. Konsekvensene av uetiske handlinger og sviktende samfunnsansvar blir derfor større og mer synlige enn før. 

Vi er uenige i konklusjonene Kvalnes trekker, men hans kritikk av premissene for modellene er viktig og vi ønsker alltid fagdebatter velkommen. Handelshøyskolene kan alltid bli bedre på å diskutere og debattere premissene som ligger til grunn for sentrale økonomiske modeller. Norske studenter blir drillet i å kunne forutsetningene for en modell de jobber med, men har sjelden tid til å diskutere hva som er bakgrunnen for modellforutsetningene. Det er alltid nyttig.