Utfordringer ved midlertidighet i organisasjoner

Startup Stock Photos

Forfatter: Karen M. Olsen

Bruk av såkalt fleksible måter å organisere arbeid på har økt i hele den vestlige verden. Fleksibel organisering vil ofte innebære midlertidighet ved at arbeidstakere oppholder seg i virksomheter i en begrenset periode. Når virksomheter bruker innleid arbeidskraft, tjenesteleverandører og ansatte fra konsulentvirksomheter, har det konsekvenser for arbeidsbetingelser, ledelse og relasjoner mellom ledere og medarbeidere.

Enkelte hevder at organisering av arbeid – i og mellom virksomheter – er endret på grunnleggende måter. Formålet med denne artikkelen er å belyse utfordringer ved midlertidighet basert på en gjennomgang av litteratur om atypiske tilknytningsformer. Artikkelen gir en oversikt over hovedfunn i forskning om: (1) jobbkvalitet og midlertidighet, (2) tilhørighet i komplekse relasjoner, og (3) gruppedynamikk i kundevirksomheter. Avslutningsvis diskuteres noen implikasjoner for ledelse ved bruk av atypiske tilknytningsformer.

Les hele artikkelen fra Magma nr 3-2016 her.