Arrangement

Utforming av strategi og tydelig mål i offentlig sektor

Mål- og resultatstyring innebærer strategisk styring mot virksomhetens langsiktige mål. En grunnleggende forutsetning for mål- og resultatstyring er at virksomheten har overordnede mål som konkretiseres, slik at måloppnåelsen kan måles og vurderes ved kvantitative eller kvalitative metoder. Vil du vite mer om hvordan Innovasjon Norge langt på vei har lykkes med å etablere et godt styringsregime?